Resultará ganadora a pomba que en raión único para toda Galicia, remate a carreira desde Lloret de Mar coa maior velocidade.

Para acceder a este premio será condición indispensable comunicar a chegada da pomba ao club organizador no mesmo día da súa arribada (ou na primeira metade do día seguinte en caso de “chegada no día”) por WHATSAPPS, SMS, OU CHAMADA aos teléfonos 655312483 (Hugo) ou 663193951 (Pepe), ou por correo electrónico a pombasdomorrazo@gmail.com

Caso de non ter feita esta comunicación, a pomba quedará descualificada e o premio pasará para á seguinte da clasificación que cumpra con este requisito de comunicación ca organización.