D.E.P – Juan Carlos Cacabelos

Desde esta Federación e en nome de todos os socios que a compoñen, sentimos moitísimo a perdida do noso compañeiro e amigo Juan Carlos Cacabelos.

O noso máis sincero pésame á súa familia e amigos.