Arquivo da categoría: NOVA IMPORTANTE

D. E. P

Que mil pombas te acompañen neste camiño…

Dente esta Federación e a nome de todos os socios da mesma, queremos dar o noso mais sentido pesame a familia do compañeiro e amigo José Portabales Cousido…..